Realizacje

Przebudowa linii 220kV Świebodzice – Klecina na linię 400+110kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice

Zakres prac:
  1. Prace formalno-prawne.
  2. Wykonanie projektu budowlanego.
  3. Wykonanie prac budowlano-montażowych odcinka jednotorowego 400 kV, odcinka dwutorowego 110/400 kV oraz odcinka jednotorowego 110 kV.
  4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego słupów.
  5. Przebudowa obiektów kolidujących linią.
Status projektu: Zakończone
Klient: PSE S.A.
Okres realizacji: 2009 - 2012