Realizacje

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV

Zakres prac:
  1. Prace formalno-prawne.
  2. Wykonanie projektu budowlanego.
  3. Wykonanie rozdzielni napowietrznej 220 kV.
  4. Budowa powiązania kablowego 110 kV.
  5. Wykonanie dwóch pól 110 kV.
  6. Wykonanie obwodów wtórnych dla rozdzielni 110 kV i 220 kV.
  7. Dokonanie rozruchu i uruchomienia zainstalowanych urządzeń, układów i instalacji.
Status projektu: W trakcie realizacji
Klient: PSE S.A.
Okres realizacji: 2017 - 2021