Zakres prac:
 1. Zabudowa 15-polowej, dwusekcyjnej rozdzielnicy SN 15kV AC.
 2. Zabudowa 23-polowej, rozdzielnicy 3kV DC.
 3. Zabudowa trzech zespołów prostownikowych, zasilanych napięciem 15kV Zabudowa celki (-) i urządzenia EZZ.
 4. Zabudowa 2 dławików kompensacyjnych.
 5. Zabudowa rozdzielnicy 230/400 V AC.
 6. Zabudowa rozdzielnicy 220 V DC.
 7. Zabudowa baterii akumulatorów, prostownika ładowczego i falownika.
 8. Wybudowanie linii kablowej zasilaczy.
 9. Wybudowanie kabli powrotnych.
 10. Dokonanie montażu uzależnień zasilaczy.
 11. Wybudowanie linii i urządzeń sterowania lokalnego i zdalnego odłącznikiem kabla zasilacza.
 12. Budowa nowego budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacjami nN oraz niezbędną infrastrukturą.
 13. Budowa rozdzielni 110kV w układzie H5 wraz z dwoma  stanowiskami transformatorów mocy 110/15 kV z aparaturą w wykonaniu tradycyjnym i modułowym posadowioną na konstrukcjach stalowych.
Status projektu: W trakcie
Klient: PKP Energetyka S.A.
Okres realizacji: 14.10.2020 – 30.04.2023