O Grinea

Kim jesteśmy

Od 1976 roku działamy w sektorze budownictwa energetycznego. Bazę naszej Spółki stanowią doświadczenie i wiedza inżynierska jednego z największych przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej w Polsce - ZWSE Rzeszów. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom biznesowymi technologicznym, zdobywaliśmy doświadczenia w nowych obszarach i na nowych rynkach. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, dziś należymy do ścisłej czołówki firm zapraszanych do postępowań przetargowych przez najbardziej wymagających Inwestorów w branży.
Na solidnym fundamencie profesjonalizmu, energii do zgłębiania nowych obszarów oraz najlepszych praktyk ZWSE Rzeszów, wyrosła spółka GRINEA.
Zmiana nazwy i formy prawnej Spółki, jaką przeprowadziliśmy w roku 2022 są wynikiem ewolucji jaką przeszliśmy w ciągu blisko 50 lat obecności na rynku i otwartości na możliwości, jakie daje rozwój nowoczesnych technologii.
O Grinea

Co robimy

Dzięki szerokiej wiedzy i interdyscyplinarnemu doświadczeniu naszych specjalistów doradzamy najlepsze, skuteczne rozwiązania.

Wieloletnie doświadczenie

Wyspecjalizowane, indywidualnie delegowane zespoły odpowiadają za kompleksową obsługę projektów - od spraw formalno-prawnych i prac projektowych, po budowę, modernizację, remonty i badania pomontażowe realizowanych obiektów. Dzięki szerokiej wiedzy i interdyscyplinarnemu doświadczeniu naszych specjalistów doradzamy najlepsze, skuteczne rozwiązania. Wspieramy naszych Klientów w zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Każda inwestycja jest nadzorowana przez certyfikowanego kierownika projektu. Kadra zarządzająca i inżynierska ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego.

GRINEA S.A. wywodzi się z ZWSE Rzeszów

GRINEA S.A. wywodzi się z ZWSE Rzeszów - jednej z najstarszych w Polsce firm budownictwa elektroenergetycznego, które od początku stanowiło naszą podstawową działalność. Wraz z rozwojem rynku i zdobywanym w nowych obszarach doświadczeniem sukcesywnie poszerzaliśmy portfolio naszych projektów, realizując inwestycje dla kolejnych branż oraz otwierając się na nowe kierunki działania.
Historia

KAMIENIE MILOWE

Utworzenie ZWSE Rzeszów jako jednostki Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego.
1976 r.
Dynamiczny rozwój firmy i rozpoczęcie realizacji obiektów o napięciu 110 kV.
1979-1985 r.
Budowa pierwszej linii 400 kV.
1985-1988 r.
ZWSE Rzeszów staje się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym.
1989 r.
Budowa pierwszego traktu światłowodowego.
1996 r.
ZWSE Rzeszów staje się prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
1999 r.
Restrukturyzacja Spółki.
2009-2014 r.
Rejestracja zagranicznego oddziału Spółki w Riyadh w Arabii Saudyjskiej.
2018 r.
Realizacja pierwszych prac projektowych i budowlanych dla PKP Energetyka S.A. w ramach MUZ II oraz MUZIII.
2019 r.
ZWSE Rzeszów sp. z o.o. zmienia się w GRINEA S.A.
2021/2022
Spółka umacnia swoją pozycję na rynku budownictwa elektroenergetycznego oraz w segmentach budownictwa infrastrukturalnego: OZE, drogowego i kolejowego. Od 2018 roku zdobywa projekty i rozwija oddział w Arabii Saudyjskiej.
Obecnie
Władze Spółki

GRINEA jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem, a stabilna struktura udziałów gwarantuje sprawny proces decyzyjny.

Marcin Pasternak 1
MARCIN PASTERNAK

prezes zarządu , dyrektor naczelny

Grazyna Burzym
Grażyna Burzym

dyrektor zasobów ludzkich

Krzysztof Flak
Krzysztof Flak

dyrektor ofertowania i marketingu

Radoslaw Gebal
Radosław Gembal

dyrektor finansowy

Ireneusz Kluzniak
Ireneusz Kluziak

dyrektor ds. Wdrożeń

Roman Marek
Roman Marek

dyrektor pracowni projektowej

Krzysztof Motyka
Krzysztof Motyka

dyrektor realizacji inwestycji

Lech Witecki
Lech Witecki

dyrektor eksportu, dyrektor generalny oddziału w Riyadh

Joanna Ziobro
Joanna Ziobro

dyrektor zarządzania projektami

firma1 750x500@2x
Biura w Polsce

Rzeszów

Siedziba naszej Spółki znajduje się przy ulicy Przemysłowej 1, w jednym z najlepiej skomunikowanych punktów Rzeszowa – w sąsiedztwie głównych dróg dojazdowych, trasy szybkiego ruchu, trasy prowadzącej do międzynarodowego portu lotniczego oraz Politechniki Rzeszowskiej. W naszym biurowcu pracuje ponad 100 osób: inżynierowie, projektanci, prawnicy, specjaliści z zakresu HR i finansów. Tu też mieści się Biuro Zarządu.

krakow biurowiec1
Biura w Polsce

Kraków

Strategia rozwoju i stałe poszerzanie obszarów specjalizacji zapewniają naszej Spółce stabilny wzrost.
Dlatego też dążąc do wzmacniania pozycji naszej Spółki i budowy multidyscyplinarnego zespołu, w styczniu 2021 r. otworzyliśmy nowe biuro w Krakowie.
Biuro mieści się na IV piętrze centrum biurowego AZBUD, przy Alei Pokoju 78.

oddzial arabia

Oddział w Arabii Saudyjskiej

2018 roku Spółka rozszerzyła swoją działalność biznesową o rynki zagraniczne, tworząc oddział spółki w Riyadh, w Arabii Saudyjskiej.
Oddział został w pełni zarejestrowany w saudyjskich instytucjach i ministerstwach, tj. w SAGIA, MOCI, GOSI, GAZT i MLSD. GRINEA jest również członkiem saudyjskiej izby gospodarczej (Riyadh Chamber of Commerce and Industry) oraz zrzeszenia wykonawców w Arabii Saudyjskiej (Saudi Contractors Authority).

Na rynku arabskim oferujemy usługi w zakresie projektowania, budowy i modernizacji linii przesyłowych oraz stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Nasze usługi są kierowane do operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, elektrowni, przedsiębiorstw produkcyjnych i innych podmiotów ze strategicznych gałęzi przemysłu w Arabii Saudyjskiej.

Formularz kontaktowy

Thank you for your interest in requesting a work estimate, please fill out the form and we will get back to you shortly.