GRINEA wywodzi się
z ZWSE Rzeszów

GRINEA wywodzi się z ZWSE Rzeszów - jednej z najstarszych w Polsce firm sektora budownictwa elektroenergetycznego, które od początku stanowiło naszą podstawową działalność. Wraz z rozwojem rynku i zdobywanym doświadczeniem w nowych obszarach, sukcesywnie poszerzaliśmy portfolio naszych projektów, realizując inwestycje dla kolejnych Klientów oraz otwierając się na nowe kierunki działania.
Historia

KAMIENIE MILOWE

1976 r.
Utworzenie ZWSE Rzeszów jako jednostki Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego.
1976 r.
1979-1985 r.
Dynamiczny rozwój firmy i rozpoczęcie realizacji obiektów o napięciu 110 kV.
1979-1985 r.
1985-1988 r.
Budowa pierwszej linii 400 kV.
1985-1988 r.
1989 r.
ZWSE Rzeszów staje się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym.
1989 r.
1996 r.
Budowa pierwszego traktu światłowodowego.
1996 r.
1999 r.
ZWSE Rzeszów staje się prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
1999 r.
2009-2014 r.
Restrukturyzacja Spółki.
2009-2014 r.
2018 r.
Rejestracja zagranicznego oddziału Spółki w Riyadh w Arabii Saudyjskiej.
2018 r.
2019 r.
Realizacja pierwszych prac projektowych i budowlanych dla PKP Energetyka S.A. w ramach MUZ II oraz MUZIII.
2019 r.
2022
ZWSE Rzeszów sp. z o.o. zmienia się w GRINEA sp. z o.o.
2022
2022
Realizacja pierwszych prac projektowych i budowlanych dla Saudi Electricity Company
2022
Obecnie
Obecnie Spółka umacnia swoją pozycję na rynku budownictwa elektroenergetycznego oraz w segmentach budownictwa infrastrukturalnego: OZE i kolejowego. Od 2018 roku zdobywa projekty i rozwija oddział w Arabii Saudyjskiej
Obecnie