Strategia podatkowa spółki

Grinea działa transparentnie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwej konkurencji. Spółka nie stosuje agresywnej strategii podatkowej. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter rzeczywisty.

Niniejszy dokument przedstawia stanowisko Spółki w zakresie realizacji strategii podatkowej za rok 2020 oraz realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

strategia podatkowa