Zintegrowany System Zarządzania

W swojej działalności kierujemy się wysokimi standardami etycznymi oraz filozofią kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM), czego potwierdzeniem jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Identyfikując i realizując potrzeby naszych Klientów, realizujemy projekty dbając o wysokie standardy jakości usług oraz o środowisko naturalne. Ogromną wagę przykładamy do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Wdrożony przez nas system podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez systematyczną weryfikację, by zapewnić jego skuteczność. Potwierdzeniem skuteczności naszych działań są nadane certyfikaty.

ISO-9001_2015_PL