Kodeks etyki

Kodeks Etyki

Spółka od wielu lat przykłada ogromną wagę do wdrażania procedur i instrukcji odnoszących się do realizowanych procesów i oceny ich skuteczności. Istotnym elementem stworzonego w ten sposób zintegrowanego systemu zarządzania jest Polityka antykorupcyjna, która ma na celu wspieranie działań budujących świadomość zagrożeń natury korupcyjnej. Standardy, którymi się kierujemy i których stosowania oczekujemy od naszych partnerów biznesowych zostały zawarte w Kodeksie Etyki GRINEA sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z jej zapisami.