O Grinea

Kim jesteśmy

Od 1976 roku działamy w sektorze budownictwa elektroenergetycznego. Bazę naszej Spółki stanowią doświadczenie i wiedza inżynierska jednego z największych przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej w Polsce - ZWSE Rzeszów. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom biznesowym i technologicznym, zdobywaliśmy doświadczenia w nowych obszarach i na nowych rynkach. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, dziś należymy do ścisłej czołówki firm zapraszanych do współpracy przez najbardziej wymagających Inwestorów w branży.
Na solidnym fundamencie profesjonalizmu, energii do zgłębiania nowych obszarów oraz najlepszych praktyk ZWSE Rzeszów, wyrosła spółka GRINEA.
Zmiana nazwy Spółki, jaką przeprowadziliśmy w roku 2022 są wynikiem ewolucji jaką przeszliśmy w ciągu blisko 50 lat obecności na rynku i otwartości na możliwości, jakie daje rozwój nowoczesnych technologii.
O Grinea

Co robimy

Dzięki szerokiej wiedzy i interdyscyplinarnemu doświadczeniu naszych specjalistów doradzamy najlepsze, skuteczne rozwiązania.

Wieloletnie doświadczenie

Wyspecjalizowane, kompetentne i indywidualnie delegowane zespoły odpowiadają za kompleksową realizację projektów - od spraw formalno-prawnych i prac projektowych, po budowę, modernizację, remonty i badania pomontażowe, aż po odbiory końcowe/pogwarancyjne realizowanych obiektów. Dzięki szerokiej wiedzy i interdyscyplinarnemu doświadczeniu naszych specjalistów doradzamy najlepsze, efektywne rozwiązania. Wspieramy naszych Klientów w zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Każda inwestycja jest nadzorowana przez certyfikowanego kierownika projektu. Kadra zarządzająca i inżynierska ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego.